ADMINISTRACIÓN XERAL | Horarios e Grupos

> Agrupacións infantís
> Conxunto Coral I
> Conxunto Coral II
> Conxunto Coral III
> Música de cámara
> Orquestra de frautas
> Agrupación de percusión
> Orquestra de guitarras
> Banda de Música Magariños
> Ensamble de Saxofóns
> Ensamble de clarinetes
> Combo iniciación
> Combo junior
> Combo amateur
> Agrupación folk
> Brass Band
> Agrupacións infantís
> Conxunto Coral I
> Conxunto Coral II
> Conxunto Coral III
> Música de cámara
> Orquestra de frautas
> Agrupación de percusión
> Orquestra de guitarras
> Banda de Música Magariños
> Ensamble de Saxofóns
> Ensamble de clarinetes
> Combo iniciación
> Combo junior
> Combo amateur
> Agrupación folk
> Brass Band
> Agrupacións infantís
> Conxunto Coral I
> Conxunto Coral II
> Conxunto Coral III
> Música de cámara
> Orquestra de frautas
> Agrupación de percusión
> Orquestra de guitarras
> Banda de Música Magariños
> Ensamble de Saxofóns
> Ensamble de clarinetes
> Combo iniciación
> Combo junior
> Combo amateur
> Agrupación folk
> Brass Band