NOVAS

O PLAN EDUCATIVO DE ENSINANZAS MUSICAIS

O Curso 2014/2015 trae importantes novidades en relación ao Plan Educativo de Ensinanzas Musicais (PEEM). Entre os aspectos que cambiaron con respecto aos anos anteriores atópanse os seguintes:

 

1. Creación de tres itinearios académicos: clásico, moderno e tradicional.

 

2. Secuenciación dos contidos e dos obxectivos en catro niveis: Inicial (Nivel I), Básico (Nivel II), Perfeccionamento (Nivel III) e Experto (Nivel IV). Ademáis cada nivel divídese en varios ciclos en función dos obxectivos a acadar. No PEA (Plan Educativo Adultos) engadese o Nivel Experto (Nivel III).

 

3. Intregración do Obradoiro de Pre-Iniciación Musical dentro do Nivel I do PEX (Plan Educativo Xeral).

 

4. Máis oferta instrumental: piano moderno, trompeta moderna, saxofón moderno, baixo eléctrico, gaita, requinta e clarinete tradicional.

 

 

Escola Municipal de Música Magariños
Av. Santa Minia, 70
15865-Brión (A Coruña)

España

  • Facebook App Icon
  • Instagram Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Twitter App Icon