top of page

ADMINISTRACIÓN XERAL | Diplomas e Acreditación

A Escola Municipal de Música Magariños ao terminar os distintos niveis formativos de forma satisfactoria e cumprindo co noso programa educativo e asistencial, acreditará a formación obtida coma músico e con os coñecementos e habilidades técnicas suficientes para desenvolverte no mundo da música tanto no ámbito amateur coma profesional.

 

DIPLOMA I | Nivel Inicial

 

É un acercamento á música, natural e progresivo