A ESCOLA  | A nosa filosofía

MISIÓN

01

A Escola Municipal de Música Magariños ten como obxecto a difusión cultural para a satisfacción das necesidades dos veciños e veciñas do Concello de Brión, a través das ensinanzas musicais coma tamén a través da producción e programación propia.

 

VISIÓN

02

Converter o Concello de Brión nun referente en Galicia para a aprendizaxe, difusión e divulgación cultural en xeral por medio das ensinanzas musicais.

03

VALORES

1. Calidade: nas ensinanzas, na xestión, nas infraestructuras e no servizo ao público.

 

2. Vocación de servizo público: orientado ás necesidades culturais do Concello de Brión.

 

3. Responsabilidade: exercer éticamente con transparencia, eficacia e eficiencia na xestión.

 

4. Compromiso: coa cidadanía e coas futuras xeneracións.

04

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

1. Creación de novos públicos.

 

2. Atención á cultura popular e tradicional de Brión como tamén estilos de índole moderno.

 

3. Optimización do espazo.

 

4. Crecemento cualitativo de eventos e actividades.

 

5. Fomentar e favorecer a accesibilidade ao sistema cultural en xeral é en particular as ensinanzas musicais.

 

6. Dotar dunhas ensinanzas estables, diversificadas e con identidade propia.

 

7. Estimular e servir como centro de referencia para a creación e producción artística nas artes musicais do Concello de Brión.

 

8. Canles de comunicación: novas tecnoloxías.

 

9. Avaliación continua.

 

 

Escola Municipal de Música Magariños
Av. Santa Minia, 70
15865-Brión (A Coruña)

España

  • Facebook App Icon
  • Instagram Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Twitter App Icon