top of page

ADMINISTRACIÓN XERAL | Audicións Trimestrais

> Percusión
> Frauta Travesa
> Gaita
> Clarinete
> Música e Movemento
> Conxunto Coral
> Guitarra
> Canto
> Piano
> Saxofón
> Vento-Metal
> Agrupacións Instrumentais
> Guitarra
> Canto
> Piano
> Saxofón
> Percusión
> Frauta Travesa
> Vento-Metal
> Gaita
> Clarinete
> Música e Movemento
> Conxunto Coral
> Agrupacións Instrumentais
> Guitarra
> Canto
> Piano
> Saxofón
> Percusión
> Frauta Travesa
> Vento-Metal
> Gaita
> Clarinete
> Música e Movemento
> Conxunto Coral
> Agrupacións Instrumentais
bottom of page