PARA TOD@S | Xornadas Musicais Santa Cecía

O proxecto de "Xornadas Musicais Santa Cecía" nace coma unha iniciaiva da Concellería de Deportes, Eduación e Actividades Extraescolares do Concello de Brión para manter e fomentar a formación musical do Concello, así como aportar novas tendencias para a súa divulgación e estudio e atendendo os valores tradicionais musicais do Concello.

 

Tendo en conta que as sociedades evolucionan e en consecuencia prodúcese un desenvolvemento da sociedad rural, consideramos que este desenrolo non debería ir identificado coa pérdida de identidade. Unha identidade socio-cultural débese de manter e transmitir a xeneracións vindeiras a través da formación e práctica musical.Como calqueira actividade formativa, estas Xornadas Musicais buscan uns obxectivos conceptuais, procedimentais e actitudinais.

 

Un destes últimos é fomentar a creación de vínculos entre esos colectivos participantes, de modo que as Xornadas Musicais forxen a vitalidade cultural da comunidade de Brión, na que os intereses de todos se convertan nos de cada un e as necesidades de cada un sexan resoltas por todos.

 

Este proxecto resulta moi ambicioso, pero cuns obxectivos claros e de intentar coseguir nun período a curto prazo e que se resumen en:

 

• Valorizar o patrimonio cultural de Brión, a través das súas manifestacións musicais.

 

• Diversificar e consolidar a actividade cultural (musical) do Concello de Brión.

 

• Favorecer a recuperación de tradicións e costumes musicais (culturais).

 

• Fomentar o gusto musical entre os máis novos.

 

• Potenciar a participación de colectivos na vida cultural do Concello de Brión.

 

• Promover a formación musical no eido local.

 

• Desenvolver accións de sensibilización cara o patrimonio cultural.

 

• Apoiar a formación continua e a ocupación do ocio de colectivos e particulares

 

O PROXECTO

 

 

 

Primeira edición en 2009

Mes de novembro

Edicións

Coordinación

Xornadas Santa Cecía | Edición 2009

Xornadas Santa Cecía | Edición 2010

Xornadas Santa Cecía | Edición 2011

Xornadas Santa Cecía | Edición 2012

Xornadas Santa Cecía | Edición 2013

Xornadas Santa Cecía | Edición 2014

Xornadas Santa Cecía | Edición 2015

Xornadas Santa Cecía | Edición 2016

 

Área de Producción

ESMU Magariños

producción@briondixital.org

DATOS DE INTERÉS

Escola Municipal de Música Magariños
Av. Santa Minia, 70
15865-Brión (A Coruña)

España

  • Facebook App Icon
  • Instagram Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Twitter App Icon