ADMINISTRACIÓN XERAL | Horarios e Grupos

Asignaturas Colectivas | 27 de xullo

Música e Movemento

Linguaxe Musical

Harmonía

Agrupacións Instrumentais e Corais

Especialidades Instrumentais | 27 de xullo

Especialidades Instrumentais

Calendario Elección Horario de Instrumento

Agrupacións | 3º Trimestre

PEX | Nivel I (Grupos) |27 de xullo

Curso 1º

Curso 2º

Curso 3º

Curso 4º

Curso 5º

PEX | Nivel II (Grupos) | 27 de xullo

Curso 1º

Curso 2º

Curso 3º

Curso 4º

Curso 5º

Curso 6º

Curso Acceso 1º

Curso 2º

Curso 3º

Curso Reforzamento 1º

PEX | Nivel III (Grupos) | 27 de xullo

Curso 1º

Curso 2º

Curso 3º

Curso 4º

PEX | Nivel IV (Grupos) | 27 de xullo

Curso 1º

Curso 2º

Curso 3º

Curso 4º

PEA | Nivel I (Grupos) | 27 de xullo

Curso 1º

Curso 2º

Curso 3º

Curso 4º

Curso 5º

Curso 6º

PEA | Nivel II (Grupos) | 27 de xullo

Curso 1º

Curso 2º

Curso 3º

Curso 4º

PEA | Nivel III (Grupos) | 27 de xullo

Curso 1º

Curso 2º

Curso 3º

Curso 4º

PEA | Mantemento (Grupos) | 27 de xullo

PROBAS DE NIVEL | 27 de xullo

Curso 1º

Curso 2º

Curso 3º

Curso 4º

 

Curso 5º

Curso 6º

Curso 7º

Curso 8º

Curso 9º

Curso 10º

Acceso ao sistema educativo

CURSO DE PRODUCIÓN MUSICAL

Escola Municipal de Música Magariños
Av. Santa Minia, 70
15865-Brión (A Coruña)

España

  • Facebook App Icon
  • Instagram Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Twitter App Icon