top of page

ADMINISTRACIÓN XERAL | Horarios e Grupos

Clase de musica

Grupos e Niveis Académicos

27/07/23

Listados por curso e nivel académico

Las ediciones de hoja de música

Calendario Agrupacións Instrumentais e Vogais Trimestrais

27/07/23

Calendario das agrupacións instrumentais e vogais en cada trimestre

Saxofón en música de hoja

Horarios Asignaturas Colectivas

27/07/23

Horarios das asignaturas colectivas dos distintos niveis

Young Musician

Probas de acceso

27/07/23

Probas de acceso ao plan educativo de ensinos musicais. Alumnado doutros centros.

Música de hoja en atril

Horarios Especialidades Instrumentais

27/07/23

Horarios disponibles para á elección das clases instrumentais individuais

bottom of page