ADMINISTRACIÓN XERAL | Horarios e Grupos

Grupos e Niveis Académicos

29/07/21

Listados por curso e nivel académico

Calendario Agrupacións Instrumentais e Vogais Trimestrais

29/07/21

Calendario das agrupacións instrumentais e vogais en cada trimestre

Horarios Asignaturas Colectivas

29/07/21

Horarios das asignaturas colectivas dos distintos niveis

Horarios Especialidades Instrumentais

29/07/21

Horarios disponibles para á elección das clases instrumentais individuais