top of page

SERVIZOS | Biblioteca

A Biblioteca da Escola Municipal de Música Magariños aínda que nova na súa andaina ten un gran valor divulgativo e formativo para os usuarios do centro. A Biblioteca conta con variados documentos en canto a materias e soportes coma partituras impresas, métodos de estudio, libros de distintas épocas, programas de música, material audiovisual, etc.

 

A Biblioteca contén na actualidade 318 fondos documentais divididos en:

 

- Bibliografía. Métodos, tratados, teoría da música, músicos, intérpretes, formas musicales, instrumentos, etc.

- Referencia. Contén diccionarios importantes, repertorios bibliográficos, discograías, catálogos dos compositores.

- Revistas e publicacións periódicas. Temática antiga, bandas. etc.

- Música práctica. Esta sección conten partituras para a práctica da música para unha gran variedade de instrumentos.

- Ensinanza musical. Métodos, estudios, partituras fáciles e obras didácticas.

- Rexistros sonoros. Dicografía musical.

- Viodeteca. Sección que inclúe dvd´s de concertos.

bottom of page