PARA TOD@S | Sala de Concertos

O proceso de transformación que vive a Educación Musical na nosa sociedade está permitindo unha positiva percepción e valoración da mesma, tanto profesional como social. Unha das manifestacións máis relevantes atópase nos concertos e audicións públicas dos máis novos que se configuran como potentes ferramentas educativas que permiten acceder á música nas mellores condicións posibles de interpretación e producción. Estas pequenas produccións imprimen nos rapaces e nas súas familias, a experiencia que aporta a música a través das vivencias da música en vivo aportando a creación dun novo público, máis crítico e máis participativo.

 

A Sala de Concertos da Escola Municipal de Música Magariños está formada por audicións, cocertos, festivais, ciclos, etc. onde se pon enriba do escenario un repertorio variado e atendendo a configuración da oferta da Escola.

 

O Festival de Cámara (FeCam) é un espazo reservado para interpretación de obras de cáracter camerístico. Nace na Semana Santa de 2011 e está orientado a crear un vehículo fundamental para integrar e poñer en práctica unha serie de aspectos técnicos e musicais, no que a aprendizaxe, a través dos estudos instrumentais e teóricos, posee forzosamente un carácter analítico, que será obxecto dunha síntese ulterior e a través da práctica interpretativa.

 

A práctica da música de cámara cumple unha función decisiva no desenvolvemento do oído musical, en todos os seus aspectos. O repertorio camerístico constitúe o medio idóneo para que o alumnado desenvolva o sentido da afinación, desenrolo que non pode deixar de ser instintivo e mimético, que se resiste a ser ensinando ou transmitido por métodos racionais e que require unha larga praxis musical, preferentemente en conxunto.

 

En palabras T. W. Adorno, sociólogo, apunta o seguinte nunha das súas leccións teóricas sobre a música de cámara:

"A acción de quenes interpretan música de cámara compárase unha e outra vez [...] cunha conversación. Elo o proporciona a partitura: o traballo motívico e temático, a reducción das voces, a súa aparición alternada, toda a dinámica na estructura da música de cámara ten algo de agonal"

FICHA ARTÍSTICA

Primeira Edición Ano 2011

Semana Santa

Espazo Escénico

SALÓN DE ACTOS

Centro Social Polivalente (Brión)

Aforo de 100 butacas

Intérpretes

PEX e PEA

Todas as especialidades instrumentais

A partir dos 8 anos

Coordinación

Área de produción

ESMU Magariños

produción@briondixital.org

FICHA ARTÍSTICA

Primeira Edición Ano 2004

Derraidera semana de maio

Espazo Escénico

SALÓN DE ACTOS

Centro Social Polivalente (Brión)

Aforo de 100