PARA TOD@S | Sala de Concertos

O proceso de transformación que vive a Educación Musical na nosa sociedade está permitindo unha positiva percepción e valoración da mesma, tanto profesional como social. Unha das manifestacións máis relevantes atópase nos concertos e audicións públicas dos máis novos que se configuran como potentes ferramentas educativas que permiten acceder á música nas mellores condicións posibles de interpretación e producción. Estas pequenas produccións imprimen nos rapaces e nas súas familias, a experiencia que aporta a música a través das vivencias da música en vivo aportando a creación dun novo público, máis crítico e máis participativo.

 

A Sala de Concertos da Escola Municipal de Música Magariños está formada por audicións, cocertos, festivais, ciclos, etc. onde se pon enriba do escenario un repertorio variado e atendendo a configuración da oferta da Escola.