Publicación Boletín 3º Trimestre

ANUNCIO 1

10/06/21

A partir do 11 de xuño ás 10:00 horas poderase visualizar o boletín informativo de asistencia como ademais a avaliación de cada profesor na Plataforma Atena correspondente ao 3º trimestre deste curso 2020/2021.

A partir das 10:00 horas do 11 de xuño publicanse as notas da terceira avaliación, a través da Plataforma Atenea. As cualificacións teñen asociadas á asistencia de cada alumnoa a cada materia.

 

Se tivesen algún problema coa visualización de notas, rogámoslles en primeira instancia, tentar o acceso en diferentes horarios, por se fose un problema de sobrecarga polo uso da aplicación. No caso de que o erro persistise, podedes poñerse en contacto co centro a través do mail comunicacion@briondixital.org

Información xeral curso 2021/2022

ANUNCIO 2

10/06/21

A Escola Municipal de Música Magariños publica a información xeral para o alumnado matriculado e activos no presente curso 2021/2022 que renovaron a matrícula para o vindeiro curso 2021/2022 e os que se matricularon no período de nova admisión.

 

DATAS E INFORMACIÓN DO CURSO 2021/2022

 

Período de admisión de solicitudes de nova admisión (periodo oficial)

Dende o 14 de xuño ata o 23 de xullo

 

Período de admisión de solicitudes de nova admisión (período fora de prazo)

Ata o 31 de outubro

 

Publicación das prazas dispoñibles de nova admisión para o curso 2020/2021

10 de xuño

 

Publicación do horario das asignaturas colectivas

29 de xullo

 

Publicación das listas de admitidos e listas de agarda

29 de xullo

 

Probas de acceso ao sistema educativo

2 de setembro

 

Elección de horario das asignaturas instrumentais. Especialidades: Canto (clásico), Canto (moderno) e Canto (tradicional e folk)

3 de setembro. Dende as 16:00 ás 18:00 horas

 

Elección de horario das asignaturas instrumentais. Especialidades: Piano (clásico) e piano (moderno)

6 de setembro. Dende as 16:00 ás 18:00 horas

 

Elección de horario das asignaturas instrumentais. Especialidades: Saxofón (clásico) e Saxofón (moderno).

7 de setembro. Dende as 16:00 ás 18:00 horas

 

Elección de horario das asignaturas instrumentais. Especialidades: Guitarra (clásico) e Guitarra eléctrica (moderno)

8 de setembro. Dende as 16:00 ás 18:00 horas

 

Elección de horario das asignaturas instrumentais. Especialidades: Clarinete (clásico)

9 de setembro. Dende as 16:00 ás 18:00 horas

 

Elección de horario das asignaturas instrumentais. Especialidades: Frauta Traveseira (clásico) e Gaita (tradicional e folk)

10 de setembro. Dende as 16:00 ás 18:00 horas

 

Elección de horario das asignaturas instrumentais. Especialidades: Trompeta/Fliscorno (clásico), Trompa (clásico), Trombón (clásico), Tuba/Bombardino (clásico) e Trompeta (moderno)

13 de setembro. Dende as 16:00 ás 18:00 horas

 

Elección de horario das asignaturas instrumentais. Especialidades: Percusión (clásico), Batería (moderno) e Percusión (tradicional e folk)

14 de setembro. Dende as 16:00 ás 18:00 horas

 

Pago de taxas (1ª cota trimestral)

Entre outubro e novembro

 

Pago de taxas (2ª cota trimestral)

Entre febreiro e marzo

 

Pago de taxas (3ª cota trimestral)

Entre maio e xuño

 

Concerto inaugural 2021/2022

17 de setembro

 

Comenzo das clases

20 de setembro

 

Remate das clases do curso 2021/2022

9 de xuño

 

Clausura Académica Curso 2021/2022

10 de xuño

 

ELECCIÓN DE HORARIO DE INSTRUMENTO

 

A principios de setembro publicarase un calendario de horas para a elección de instrumento que se realizará por sorteo por grupos onde se determinara por franxa de idade, plan educativo, etc.

Pagamento das taxas do 3º Trimestre Curso 2020/2021

ANUNCIO 3

17/06/21

Dende o 17 de xuño a tesourería do Concello de Brión remitirá os recibos correspondentes ao terceiro trimestre do curso 2020/2021 para aqueles alumnos que non solicitaron a domiciliación bancaria. As remesas de recibos domiciliados tamén se emitirán entre na primeira semana de xullo– No caso de non recibir os recibos no prazo de 15 días naturais deberedes informar na Secretaría do centro ou ben directamente en tesourería.

 

As formas de pago son as seguintes:

1. En efectivo nas entidades financeiras do Concello de Brión.

2. Transferencia bancaria ás contas do Concello de Brión.

3. En efectivo na Caixa da Corporación (nas oficinas municipais do Concello de Brión).

 

No caso de recibos non domiciliados no pagamento das taxas polos servizos da Escola Municipal de Música Magariños deberedes indicar no concepto o número de recibo para a súa identificación.

 

A data límite para o pagamento voluntaria dos recibos non domiciliados será o 17 de agosto.