top of page

Matrícula nova admisión fora de prazo curso 22/23

ANUNCIO 1

18/07/22

A Escola Municipal de Música Magariños informa que unha vez rematado o prazo oficial  de Nova Admisión para o curso 2022/2023, estará aberto fora de prazo á admisión de solicitudes e segundo o regulamento de réxime interno ata o 31 de outubro. A adxudicación de prazas farase por rigorosa orde e nas especialidades que existan prazas. No caso de non haber prazas quedará en lista de agarda.

 

A presentación de solicitudes poderase realizar presencialmente en Secretaría ou enviando a documentación por correo electrónico a escolamusica@briondixital.org

A documentación para a solicitude de nova admisión fora de prazo atopase na sección de Administración Xeral | Matriculación

+ Info

Horario de asignaturas colectivas para o curso 22/23

ANUNCIO 2

20/07/22

A Escola Municipal de Música Magariños publica os horarios para o curso 2022/2023 das materias colectivas.

 

A partir do próximo 22 de xullo estarán dispoñibles os horarios dos distintos grupos das materias colectivas: música e movemento, linguaxe musical, harmonía, conxunto coral, agrupacións instrumentais - que comezan en outubro e estará publicado ou horario de presentación de cada agrupación-.

+ Info

Elección de horario de instrumento para o alumnado admitido/a para o curso 2022/2023

ANUNCIO 3

20/07/22

Na primeira quincena de setembro terá lugar o proceso de elección de horario de instrumento para o alumnado admitido/a nos distintos procesos de matriculación. 

O alumnado ou a persoa delegada para á elección de horario de instrumento deberá cumprir as seguintes normas de actuación nos días indicados para á elección de horario de instrumento:


1. Acudir de forma puntual ao lugar para a elección de horario (ver cadro anexo
segundo especialidade, idade, día, hora, etc.).
2. Poderá acudir unha persoa (alumno/a, titor ou ben persoa delegada na elección de
horario).
3. O lugar para á elección de horario será a Aula 5 (pranta superior) onde se acudirá á
hora indicada.
4. O proceso consistirá nun sorteo onde se dará prioridade a idade e as características
da especialidade instrumental segundo horaria do profesor.
5. No sorteo participará o alumnado presente ou ben persona delegada para á elección
do horario.
6. No caso de alumnado ausente, unha vez que remate o proceso nos días posteriores
o centro se poñerá en contacto con eles para determinar un horario dentro da
dispoñibilidade restante do proceso.
7. No caso de chegar tarde e co proceso de sorteo en marcha, concederáselle escoller
o horario unha vez terminase o sorteo e a quenda.

 

CALENDARIO DE ELECCIÓN DE HORARIO


Especialidades: Canto (clásico), Canto (moderno) e Canto (tradicional e folk)

ALUMNADO PEX (PLAN EDUCATIVO XERAL)
2 de setembro (16:00 horas)

ALUMNADO PEA (PLAN EDUCATIVO ADULTO)
2 de setembro (17:00)

 

Especialidades: Piano (clásico) e piano (moderno)
ALUMNADO DE 8 E 9 ANOS
5 de setembro (16:00 horas)
ALUMNADO DE 10 E 11 ANOS
5 de setembro (17:00 horas)
ALUMNADO DE 12, 13, 14 E 15 ANOS
5 de setembro (18:00 horas)
ALUMNADO DE 16 ANOS EN DIANTE
5 de setembro (19:00 horas)

 

Especialidades: Saxofón (clásico) e Saxofón (moderno)
ALUMNADO DE 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15 ANOS
6 de setembro (16:00 horas)
ALUMNADO DE 16 ANOS EN DIANTE
6 de setembro (17:00 horas)

 

Especialidades: Guitarra (clásico) e Guitarra eléctrica (moderno)
ALUMNADO DE 8, 9 E 10 ANOS
7 de setembro (16:00 horas)
ALUMNADO 11, 12 E 13 ANOS
7 de setembro (17:00 horas)
ALUMNADO DE 14 ANOS EN DIANTE
7 de setembro (18:00 horas)

 

Especialidades: Clarinete (clásico)
ALUMNADO DE PEX (PLAN EDUCATIVO XERAL)
8 de setembro (16:00 horas)
ALUMNADO DE PEA (PLAN EDUCATIVO ADULTOS)
8 de setembro (17:00 horas)

 

Especialidades: Frauta Traveseira (clásico) e Gaita (tradicional e folk)
ALUMNADO DE 8, 9, 10 E 11 ANOS
9 de setembro (16:00 horas)
ALUMNADO DE 12 ANOS EN DIANTE
9 de setembro (17:00 horas)

 

Especialidades: Trompeta/Fliscorno (clásico), Trompa (clásico), Trombón (clásico), Tuba/Bombardino (clásico) e Trompeta (moderno)
ALUMNADO PEX (PLAN EDUCATIVO XERAL)
12 de setembro (16:00 horas)
ALUMNADO PEA (PLAN EDUCATIVO ADULTOS)
12 de setembro (17:00 horas)

 

Especialidades: Percusión (clásico), Batería (moderno), Percusión (trad. e folk)
ALUMNADO DE 8, 9, 10 E 11 ANOS
13 de setembro (16:00 horas)
ALUMNADO DE 12 ANOS EN DIANTE
13 de setembro (17:00 horas)

+ Info

bottom of page