PARA TOD@S | Agrupacións Artísticas

As agrupacións instrumentais como vocais supoñen, fundamentalmente, un marco de aplicación e vivenciación dos coñecementos adquiridos noutras asignaturas coma: linguaxe musical, formación instrumental, harmonía e análise musical ou incluso historia da música.

 

Preténdese ofrecer ao alumnado a posibilidade de experimentar a interpretación a través das diferentes agrupacións ofertadas pola Escola Municipal de Música Magariños. Para elo, se traballará cun repertorio moi coidado e variado como tamén diverso.

 

Fomentar o coñecemento das distintas agrupacións como tamén dunha consideración especial de por en valor a música coma un instrumento vehicular de experiencias e aprendizaxe.

Conxunto Coral formúlase como unha asignatura para ensinar a cantar, e iso conleva, entre outras moitas cousas, que os alumnos aprendan a concentrarse e expresar os sentimentos a través do corpo e mediante o instrumento que é a voz. Deste xeito, o alumno identifícase a nivel individual coma tamén dentro do grupo coral e nun ámbito maior.

 

Os alumnos aprenden a través do Conxunto Coral a respirar xuntos, a entoar cancións de diferentes estilos musicais e distintos carácteres. Ademáis conxugan ao cantar facetas da linguaxe musical coma o timbre, o ritmo, a entoación e nun plano eminentemente práctico e fora do carácter teórico. Deste xeito, ao paso do tempo os alumnos van medrando a nivel personal comoa tamén en grupo.

DATOS DA AGRUPACIÓN

Curso 2004/2005

Coro I, II e III

Membros

Alumnos PEX e PEA

Todas as especialidades instrumentais

A partir dos 8 anos

Coordinación

Dep. Agrupacións Grupais e Instrumentais

producion@briondixital.org

DATOS DA AGRUPACIÓN

Curso 2009/2010

Banda de Música Magariños

Membros

PEX e PEA

Todas as especialidades

A partir dos 8 anos

Coordinación

Área de produción

ESMU Magariños

producion@briondixital.org