top of page

SERVIZOS | Aula de Estudio

A Escola Municipal de Música Magariños conta co servizo Aula de Estudio. Dito servizo consiste na utilización de aulas disponibles do centro para o estudio instrumental en particular e da música en xeral. Tamén poderan ter un uso colectivo para as distintas agrupacións instrumentais e corais.

 

O centro porá ao servizo dos usuarios ademáis do espazo o material didáctico dispoñible.

 

O coste do servizo é gratuíto para o alumnado matriculado no centro. Na segunda quincena de setembro publicarase a disponibilidade das aulas.

O servizo de aulas de estudio abarca dende o mes de outubro ata o mes de maio.

Disponibilidade de aulas
bottom of page