ADMINISTRACIÓN XERAL | Matriculación

Alumnos matriculados no presente curso 2021/2022 e queran renovar a matrícula para o vindeiro curso 2021/2022. Dende o 19 de abril ata o 20 de maio ambos os dous inclusive.

Información Xeral

O alumnado de nova admisión para o vindeiro curso 2022/2023, o prazo de formalización de matrícula estenderase dende o 13 de xuño ata o 15 de xullo ambos os dous inclusive. Ata o 31 de outubro permancerá aberto o prazo de inscrición nas distintas especialidades por rigurosa orde de inscrición. Prazas ofertadas a partir do 10 de xuño.

Normas Xerais
Solicitude
Info Académica
Taxas
Prazas Ofertadas

A Escola publica as listas de admitidos e de agarda definitivos actualizados para o curso 2022/2023 con data do 22 de de xullo de 2022 nas distintas especialidades ofertadas polo centro.  Aqueles alumnos que non queren continuar en lista de agarda deberan comunicalo e cursar a baixa académica. No caso de alumnos en lista de agarda de instrumento e queren permanecer nos listados deberan asistir como oíntes as clases teóricas e colectivas.

Admitidos/Agarda

Alumnos matriculados e activos no presente curso 2021/2022 que renovaron a matrícula para o vindeiro curso 2021/2022 e os que se matricularon no período de nova admisión.

ELECCIÓN DE HORARIO DE INSTRUMENTO

A principios de setembro publicarase un calendario de horas para a elección de instrumento que se realizará por sorteo e por grupos onde se determinara por franxa de idade, plan educativo, etc.