ADMINISTRACIÓN XERAL | Matriculación

RESERVA DE PRAZA 2021/2022

Alumnos matriculados no presente curso 2019/2020 e queran renovar a matrícula para o vindeiro curso 2021/2022. Dende o 26 de abril ata o 21 de maio ambos os dous inclusive.

Normas Xerais >

Solicitude >

Domiciliación Bancaria >

NOVA ADMISIÓN CURSO 2021/2022

O alumnado de nova admisión para o vindeiro curso 2021/2022, o prazo de formalización de matrícula extenderase dende o 14 de xuño ata o 23 de xullo ambos os dous inclusive. Ata o 31 de outubro permancerá aberto o prazo de inscrición nas distintas especialidades por rigurosa orde de inscrición.

 

 

 

Normas Xerais >

Cartel >

Info. Académica>

Prazas Ofertadas >

Solicitude >

Taxas >

LISTAS DE ADMITIDOS/AGARDA

A Escola publica as listas de admitidos e de agarda definitivos actualizados para o curso 2021/2022 con data do 29 de de xullo de 2021 nas distintas especialidades ofertadas polo centro.  Aqueles alumnos que non queren continuar en lista de agarda deberan comunicalo e cursar a baixa académica. No caso de alumnos en lista de agarda de instrumento e queren permanecer nos listados deberan asistir como oíntes as clases teóricas e colectivas.

Listas de Admitidos/Agarda >

Documentación a partir do 4 de xuño

Escola Municipal de Música Magariños
Av. Santa Minia, 70
15865-Brión (A Coruña)

España

  • Facebook App Icon
  • Instagram Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Twitter App Icon