A ESCOLA  | Estrutura orgánica

A Escola Municipal de Música Magariños está adscrita a Concellería de Deportes, Música e Actividades Extraescolares do Concello de Brión.

 

Alcalde-Presidente

Pablo Lago Sanmartín