top of page

A ESCOLA  | Estrutura orgánica

A Escola Municipal de Música Magariños está adscrita a Concellería de Deportes, Música e Actividades Extraescolares do Concello de Brión.

 

Alcalde-Presidente

Pablo Lago Sanmartín

 

Concelleira de Cultura, Deportes, Música e Actividades Extraescolares

Sandy Marie Cebral Gómez

Director

Carlos Pintor Iglesias

carlos.pintor@briondixital.org

 

Xefe de Estudios

Jorge Rey Barca

jorgerey@briondixital.org

Secretaría Académica

escolamusica@briondixital.org

 

Produción

producion@briondixital.org

 

Comunicación e Marketing

comunicacion@briondixital.org

 

Divulgación

divulgacion@briondixital.org

O Claustro de Profesores da Escola Municipal de Música Magariños está constituído por dez profesores:

Carlos Gulías Carrillo

Asignaturas: Saxofón (Clásico), Saxofón (Moderno), Ensamble de Saxofóns (Clásico) e Linguaxe Musical

carlos.gulias@briondixital.org

 

Carlos Pintor Iglesias

Asignaturas: Piano (Clásico), Piano (Moderno) e Harmonía 

carlos.pintor@briondixital.org

 

Celso Nieto Rodríguez

Asignaturas: Clarinete (Clásico), Ensamble de Clarinetes (Clásico) e Música de Cámara (Clásico)

celso.nieto@briondixital.org

 

Diego Vieito Bouzán

Asignaturas: Percusión (Clásico), Percusión (Tradicional e Folk), Batería (Moderno) e Agrupación de Percusión (Clásico)

diego.vieito@briondixital.org

 

Pablo Pérez Fernández De Sanmamed

Asignaturas: Pre-Iniciación Musical, Música e Movemento, Orquestra Infantil e Orquestra Orff

pabloperez@briondixital.org

 

Xabier García Mera

Asignaturas: Conxunto Coral I, Conxunto Coral II, Conxunto Coral III e Seccional Coral

xabier.mera@briondixital.org

 

Jorge Rey Barca

Asignaturas: Trompeta/Fliscorno (Clásico), Trombón (Clásico), Trompa (Clásico), Tuba/Bombardino (Clásico), Trompeta (Moderno), Linguaxe Musical, Banda de Música Magariños (Clásico) e Brass Band (Clásico).

jorge.rey@briondixital.org

 

Miguel Alfonso Meis

Asignaturas: Guitarra (Clásico), Guitarra (Moderno) e Orquestra de Guitarras (Clásico)

miguel.alfonso@briondixital.org

 

Olivier Cano Carteret

Asignaturas: Frauta Traveseira (Clásico), Gaita (Tradicional e Folk), Orquestra de Frautas (Clásico), Banda de Gaitas (Tradicional e Folk), Combo Junior (Moderno)  e Combo Amateur (Moderno)

olivier.cano@briondixital.org

 

Ramón Vázquez García

Asignaturas: Canto (Clásico), Canto (Moderno), Canto (Tradicional) e Técnica Vocal

ramon.vazquez@briondixital.org

A Comisión de Coordinación Pedagóxica é un órgano do centro integrada polo Director, o Xefe de Estudios e o profesorado do centro. Ten as seguintes competencias a desempeñar ao longo do curso:

1. Establecer as directrices xerais para a elaboración e revisión dos proxectos curriculares de Nivel.

2. Supervisar a elaboración e revisión, así coma coordinar e responsabilizarse da redacción dos proxectos curriculares de Nivel e a súa posible modificación, e asegurar a súa coherencia co proxecto educativo.

3. Propoñer ao claustro os proxectos curriculares de Nivel para a súa aprobación.

4. Velar polo cumprimento e posterior avaliación dos proxectos curriculares de Nivel.

5. Propoñer ao claustro de profesores a planificación xeral das sesións de avaliación e calificación, dacordo coa xefatura de estudios.

6. Propoñer ao claustro de profesores o plan para avaliar o proxecto curricular de Nivel, os aspectos docentes do proxecto educativo e a programación xeral anual, a evolución da aprendizaxe e proceso da ensinanza musical.

7. Fomentar a avaliación de todas as actividades e proxectos do centro, colaborar coas avaliacións que se leven a cabo a iniciativa dos órganos de goberno ou dende a Concellería a cal a Escola está adscrita, e, impulsar plans de mellora no caso de que se estime necesario como resultado de ditas avalicións.

Música e Movemento

Asignaturas: Pre-Iniciación Musical, Música e Movemento, Orquestra Infantil e Orquestra Orff

Profesorado adscrito ao departamento: Pablo Pérez Fernández De Sanmamed.

 

Vento

Asignaturas: Trompeta/Fliscorno (Clásico), Tuba/Bombardino (Clásico), Trompa (Clásico), Trombón (Clásico), Clarinete (Clásico), Saxofón (Clásico), Frauta Traveseira (Clásico), Gaita (Tradicional), Clarinete (Tradicional), Saxofón (Moderno) e Trompeta (Moderno).

Profesorado adscrito ao departamento: Olivier Cano Carteret, Jorge Rey Barca, Celso Nieto Rodríguez e Carlos Gulías Carrillo.

 

Piano

Asignaturas: Piano (Clásico) e Piano (Moderno).

Profesorado adscrito ao departamento: Carlos Pintor Iglesias.

 

Corda

Asignaturas: Guitarra (Clásico).

Profesorado adscrito ao departamento: Miguel Alfonso Meis.

 

Percusión

Asignaturas: Percusión (Clásico), Percusión (Tradicional), Batería (Moderno).

Profesorado adscrito ao departamento: Diego Vieito Bouzán.

 

Canto

Asignaturas: Canto (Clásico), Canto (Tradicional), Canto (Moderno).

Profesorado adscrito ao departamento: Ramón Vázquez García

 

Asignaturas Teóricas

Asignaturas: Linguaxe Musical, Harmonía e Análise Musical.

Profesorado adscrito ao departamento: Jorge Rey Barca, Carlos Pintor Iglesias e Francisco Javier Álvarez Mata.

 

Conxuntos Instrumentais e Vogais

Asignaturas: Conxunto Coral, Banda de Música Magariños (Clásico), Ensamble de Saxofóns (Clásico), Orquestra de Guitarras (Clásico), Ensamble de Clarinetes (Clásico), Brass Band (Clásico), Orquestra de Frautas (Clásico), Agrupación de Percusión (Clásico), Banda de Gaitas (Tradicional e Folc), Combo Junior (Moderno) e Combo Amateur (Moderno).  

Profesorado adscrito ao departamento: Jorge Rey Barca, Olivier Cano Carteret, Carlos Gulías Carrillo, Celso Nieto Rodríguez, Xabier García Mera, Diego Vieito Bouzán e Miguel Alfonso Meis.

 

Actividades Extraescolares

O Departamento de Actividades Extraescolares organiza fora do Plan Educativo de Ensinanzas Musicais [PEEM] outras propostas pedagóxicas. Estas actividades teñen o obxectivo de formar aos alumnos nunha formación máis completa en materias distintas as ofertadas no centro.

bottom of page