ADMINISTRACIÓN XERAL | Taxas, Prezos e Bonificacións

PEX | NIVEL I [Tempos lectivos: 60, 90 e 120 minutos semanais]
 

- Cursos 1º (Pre-Iniciación Musical): 35,50 € cota trimestral.

- Cursos 2º e 3º (Música e Movemento): 44,80 € cota trimestral.
- Cursos 4º e 5º (Música e Movemento e Orquestra Infantil): 44,80 € cota trimestral.

PEX | NIVEL II (195 minutos semanais)

- Cursos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º (Linguaxe Musical, Conxunto Coral I e Instrumento): 127,80 € cota trimestral.

PEX | NIVEL III ( 150 minutos semanais)

- Curso 1º, 2º, 3º e 4º (Instrumento, Harmonía e Análise, Conxunto Coral I): 127,80 € cota trimestral.

PEX | NIVEL IV ( 105 minutos semanais)

- Curso 1º, 2º, 3º e 4º (Instrumento e Conxunto Coral II): 127,80 € cota trimestral.

PEA | NIVEL I (150 minutos semanais)

- Cursos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º (Linguaxe Musical, Conxunto Coral II e Instrumento): 127,80 € cota trimestral.

PEA | NIVEL II (105 minutos semanais)

- Curso 1º, 2º, 3º e 4º (Instrumento e Conxunto Coral II): 127,80 € cota trimestral.

 

PEA | NIVEL IV (105 minutos semanais)

- Curso 1º, 2º, 3º e 4º (Instrumento e Conxunto Coral II): 127,80 € cota trimestral.

As taxas dos servizos prestados pola Escola Municipal de Música Magariños quedan recollidos según a ordenanza fiscal vixente.

Primeira cota trimestral | Setembro
Do 15 de setembro ao 30 de setembro

Segunda cota trimestral | Xaneiro
Do 15 de xaneiro ao  31 de xaneiro

Terceira cota trimestral | Abril
Do 1 de abril ao 15 de abril

 

A Escola Municipal de Música Magariños tamén ofrece a posibilidade de domiciliar os pagos trimestrais das cotas dos servizos prestados pola Escola a partir do segundo trimestre.

Deberase presentar o modelo de domiciliación bancaria debidamente cuberto e selado pola entidade bancaria do usuario ou usuarios beneficiados polos servizos prestados pola Escola.