top of page
> Conxunto Coral I
> Agrupación Folk
> Conxunto Coral II
> Conxunto Coral III
> Música de Cámara
> Orquestra de Frautas
> Agrupación de Percusión
> Orquestra de Guitarras
> Banda de Música Magariños
> Ensamble de Saxofóns
> Combo Iniciación
> Combo Junior
> Orquestra Infantil
> Combo Amateur
> Ensamble de Clarinetes
> Brass Band
> Orquestra Orff
> Agrupación Folk
> Conxunto Coral I
> Conxunto Coral II
> Conxunto Coral III
> Música de Cámara
> Orquestra de Frautas
> Agrupación de Percusión
> Orquestra de Guitarras
> Banda de Música Magariños
> Ensamble de Saxofóns
> Combo Iniciación
> Combo Junior
> Combo Amateur
> Ensamble de Clarinetes
> Brass Band
> Orquestra Infantil
> Orquestra Orff
bottom of page