top of page

MEDIDAS COVID-19

Os servizos de prevención de riscos laborais do Concello de Brión redactou en coordinación co centro, as medidas de prevención a tomar fronte á COVID-19.

 

 

bottom of page